Aplikacje

home_medic

CheckWare jest zaprojektowane specjalnie dla klinik, które chcą zaoferować swoim pacjentom cyfrowe narzędzia służące do samoopisu oraz samozarządzania.

CheckWare to bezpieczne rozwiązanie w sektorze e-zdrowia, które automatyzuje zbieranie danych, obliczanie i raportowanie wyników  z kwestionariuszy klinicznych, oraz umożliwia prowadzenie terapii online pod opieką lekarza. Zwiększa to zarówno zaangażowanie pacjenta jak i jakość leczenia, uwalniając cenne zasoby.

CheckWare oferuje kompleksową obsługę kwestionariuszy online, dla użytku klinicznego, zastępując tradycyjnie stosowane metody wypełniania testów. Zapewnia dostęp do wszelkich testów i formularzy, jakie mogą być potrzebne, dostarcza moduły do samozarządzania oraz doskonale integruje się z innymi aplikacjami związanymi ze zdrowiem.

CheckWare może być z łatwością dopasowane do dowolnej specjalności opieki medycznej. Możliwa jest integracja z Elektronicznym Dziennikiem Pacjenta, a także dokumentacja skuteczności i wydajności działania kliniki.

features_clinicalreports

CheckWare on Demand skierowane jest do indywidualnych klinicystów w prywatnym i publicznym sektorze zdrowia, którzy chcą skorzystać z elektronicznych wersji kwestionariuszy medycznych oraz innych metod, służących do pomiaru i ewaluacji wyników.

Używając CheckWare On Demand oszczędzasz czas potrzebny zwykle na ręczne opracowywanie wyników.

Łatwiejsze staje się sprawdzenie bieżącego statusu, śledzenie postępów terapii w czasie, a także wzmacnianie pacjenta poprzez aktywny udział w leczeniu.

CheckWare współpracuje z właścicielami praw autorskich poszczególnych narzędzi i tym samym oferuje autoryzowane oraz sprawdzone pod względem jakości wersje kwestionariuszy. 

home_research

CheckWare doskonale sprawdza się w projektach badawczych, które zbierają dane poprzez cyfrowy samoopis respondentów. Zarówno standaryzowane narzędzia jak i specyficzne dla danego projektu autorskie formularze mogą być zastosowane.

CheckWare jest bezpiecznym rozwiązaniem webowym, stworzonym do gromadzenia, przetwarzania i zapisywania poufnych informacji.
Może być dostosowane do dowolnego projektu badawczego i automatycznie wysłać odpowiednie formularze do dedykowanych respondentów.

CheckWare jest wielojęzyczne i dostosowane do międzynarodowych wieloośrodkowych projektów, w których badania są przeprowadzane w różnych klinikach.
CheckWare ułatwia łączenie badań naukowych z pracą kliniczną. Wyniki badań przesyłane są do narzędzi analitycznych, a raporty kliniczne są natychmiastowo dostępne dla lekarza.

Zalety branżowe

home_dokument

CheckWare posiada prawa do dystrybucji ponad 900 kwestionariuszy, formularzy wywiadu i narzędzi przesiewowych.

Dzięki bliskiej współpracy z właścicielami praw autorskich, oferujemy autoryzowane oraz pewne pod względem jakości wersje narzędzi. CheckWare prowadzi kompleksowe działania w celu zdobycia stosownych zezwoleń oraz zarządzania wszystkimi narzędziami elektronicznymi w ramach oferowanego produktu.

Stale aktualizujemy naszą listę assesmentów, a naszą ambicją jest posiadanie w ofercie wszystkich kwestionariuszy jakich potrzebują nasi klienci.

Podobnie, jak obecnie CheckWare oferuje kwestionariusze kliniczne online, planujemy także zawiązać umowy dystrybucyjne obejmujące aplikacje medyczne, aby umożliwić dostęp do przydatnych klinicznie aplikacji.

Dane z aplikacji zdrowotnych mogą być zintegrowane z CheckWare jeśli tylko konstrukcja tejże aplikacji umożliwia taką integrację. Poufne informacje dotyczące zdrowia mogą być przekazywane z dowolnej aplikacji zdrowotnej poprzez CheckWare do Elektronicznego Dziennika Pacjenta w sposób całkowicie bezpieczny.

home_helse
home_treatment

CheckWare umożliwia program elektronicznego samoopisu i samozarządzania niezależnie od tego gdzie pacjent i lekarz się znajdują.

Programy leczenia oparte na sieci Web utworzone przez CheckWare przeznaczone są dla pacjentów z przewlekłymi chorobami, schorzeniami cywilizacyjnymi, problemami ze zdrowiem psychicznym oraz pacjentów wymagających treningu czy rehabilitacji.


Aby polepszył się dobrostan tych pacjentów, potrzebne mogą być zamiany w stylu ich życia poprzez świadomość zachowań, celów i aktywności oraz pomoc w radzeniu sobie z chorobą dzięki wiedzy i umiejętnościom.

By sprostać tym potrzebom, CheckWare oferuje moduły do dokumentowania statusu i celów, doradzania oraz prowadzenia działań o charakterze samozarządzania, ćwiczeń do wykonania, dziennika, itp.

Zalety

home_datagreie

LEPSZA JAKOŚĆ DANYCH

Zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów dzięki cyfrowemu zapisowi i automatycznej obserwacji i informowaniu respondentów

home_effektivitet

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

Trzykrotne zwiększenie ilości leczonych pacjentów w danym przedziale czasowym przy zachowaniu jakości terapii

home_kostnader

NIŻSZE KOSZTY

64% mniej czasu jest poświęcane na pracę administracyjną związaną ze zbieraniem danych od pacjentów

home_livskvalitet

LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW

Współpraca z klinicystami oraz aktywny udział w procesie leczenia zmniejszają problemy zdrowotne i sprzyjają szybszej rehabilitacji

home_pasienter

SZCZĘŚLIWSI PACJENCI

Zwiększone zaangażowanie pacjentów oraz ich wgląd w leczenie redukują uczucie niepewności

Ważne funkcjonalności

home_selvrapportering
Cyrfrowy samoopis
home_koffert
Terapie
home_clinicalreports
Raporty kliniczne
home_assessment
Plany assessmentów
home_selfmanagement
Samozarządzanie
home_security
Bezpieczeństwo